Kancelaria Prawno-Finansowa Doradztwo Podatkowe Bogdan Belka

zajmuje się podatkami od 1993 roku i świadczy usługi w zakresie obsługi prawno-podatkowej oraz księgowej podmiotów gospodarczych, a także klientów indywidualnych. Dzięki m.in.:

 • Znajomości metod działania organów podatkowych.
 • Zdolności dogłębnej analizy przepisów prawa podatkowego,
 • Znajomości procedur legislacyjnych.
 • Uczestnictwu w przygotowaniu niekonwencjonalnych rozwiązań podatkowych.
 • Skutecznym przeprowadzeniu kilkuset postępowań podatkowych.
 • Odpowiedniemu doborowi kadry, szczególnie w zakresie obsługi księgowej oraz kadrowo-zusowskiej podmiotów gospodarczych.
 • Znajomości dziedzin prawa mających wpływ na system prawa podatkowego, a także w razie konieczności współpracy ze specjalistami z zakresu prawa cywilnego, handlowego i rachunkowości.

Oferujemy naszym Klientom profesjonalne usługi gwarantujące optymalne bezpieczeństwo prawne a także poufność oraz ochronę danych osobowych. W zakresie obsługi księgowej stałą analizę pod kątem racjonalności podejmowanych działań przez osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej a także osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze.

Metody działania

Głównym celem naszej działalności jest dostarczanie Klientom usług o najwyższej jakości oraz osiągnięcie skuteczności podejmowanych działań na rzecz naszych Klientów. W związku z tym, jako podstawy działania przyjęliśmy następujące zasady - zweryfikowane w praktyce:

Doradztwo
Skuteczne doradztwo podatkowe wymaga bardzo dobrej znajomości nie tylko materialnego i procesowego prawa podatkowego, ale także prawa cywilnego i handlowego często, bowiem kluczem do unikatowych rozwiązań podatkowych są instytucje tych właśnie gałęzi prawa.
Rachunkowość
Solidne doradztwo podatkowe wymaga biegłej orientacji w dziedzinie rachunkowości, oraz zdolności komunikowania pomiędzy specjalistami z tej dziedziny zatrudnionymi w naszej kancelarii, a także w przypadku współpracy z podmiotami samodzielnie prowadzącymi księgowość.
Indywidualne podejście
Każdy Klient i każda sprawa muszą być traktowani w sposób indywidualny, schematyzm rozwiązań to ryzyko poważnych błędów.
Teoria i praktyka
Rzetelne doradztwo podatkowe wymaga połączenia doskonałej znajomości teorii z praktyczną wiedzą o funkcjonowaniu aparatu skarbowego.

Usługi

Ekspertyzy podatkowe

Przygotowanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu zobowiązań podatkowych w formie doraźnych zleceń lub stałych konsultacji bieżących.

Prowadzenie spraw podatkowych

Reprezentacja Klientów przed organami administracji podatkowej, w ramach postępowań podatkowych prowadzonych przez te organy oraz występowanie w imieniu Klientów przed Sądami Administracyjnymi.

Planowanie podatkowe

Ocena możliwości minimalizacji obciążeń podatkowych Klientów i przygotowywanie planów w tym zakresie oraz pomoc w ich wdrażaniu; analiza podatkowa w zakresie tworzenia i przekształcania przedsiębiorstw, porównanie wariantów rozwiązań gospodarczych pod względem obciążenia fiskalnego.

Informacja podatkowa

Udzielanie stałej informacji o istotnych zmianach prawa podatkowego ważnych dla danego Klienta. Zwracanie się w imieniu Podatnika o uzyskanie wiążącej interpretacji.

Weryfikacja umów

Analiza i weryfikacja umów cywilnych w zakresie dostosowania ich do przepisów prawa podatkowego.

Księgowość i kadry

Kancelaria prowadzi obsługę księgową w zakresie ewidencji dla potrzeb podatku VAT, ksiąg rachunkowych oraz książek przychodów i rozchodów a także ewidencji dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego. Kadry i ZUS stanowią integralną część obsługi księgowej dokonywanej na rzecz naszych klientów.

Nasz zespół

Bogdan Belka

Doradca podatkowy, prawnik zajmujący się reprezentacją przed organami podatkowymi, tworzeniem opinii podatkowych a także umów z uwzględnieniem potrzeb racjonalnego stosowania prawa cywilnego, gospodarczego i podatkowego. Koordynator działań zespołu księgowego.

Alicja Jedynak

Kierowniczka działu ogólnego, asystentka doradcy podatkowego

Klaudia Mrozik

Od kilkunastu lat specjalistka obsługi księgowej spółek osobowych oraz jednoosobowych działalności gospodarczych

Anna Żelazko-Mroczkowska

Wieloletnia specjalistka obsługi w zakresie ksiąg handlowych (pełnej księgowości)

Klienci

Charakter postępowań, w których reprezentujemy naszych Klientów zazwyczaj wiąże się z chęcią zachowania przez Nich anonimowości. Szanując Ich prawo do niepublikowania faktu korzystania ze specjalistycznej obsługi oraz wsparcia ze strony kancelarii podatkowej przedstawimy jedynie Organy podatkowe oraz Sądy administracyjne, w których właściwości miejscowej prowadziliśmy i prowadzimy postępowania, jako pełnomocnicy naszych Klientów i tak są to:

Urzędy skarbowe
 • Wszystkie Urzędy Skarbowe we Wrocławiu
 • Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu
 • Urząd Skarbowy w Zielonej Górze
 • Urząd Skarbowy w Radomiu
 • Urząd Skarbowy w Żarach
 • Urząd Skarbowy w Wieluniu
 • Urząd Skarbowy w Jaworze
 • Urząd Skarbowy w Ustce
 • Urząd Skarbowy w Słupsku
 • Urząd Skarbowy w Lesznie
Izby skarbowe
 • Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
 • Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
 • Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
 • Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Oraz inni, w tym
 • Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim
 • Ministerstwo Finansów Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w Warszawie
 • Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie
 • Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu (Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu)
 • II Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście
 • Krajowa Informacja Skarbowa

Kontakt

 • Bonczyka 6/5
  51-138 Wrocław
 • +48 71 372 63 96
 • +48 71 372 63 96
 • +48 601 757 363
 • kancelaria.belka@gmail.com